U bent hier

PE-verdiepingscursus Bedrijfsmodellen / Restructurings

16 januari 2020

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk.

Docenten
mr. P.J. van Lunen (PwC) en mr. S.M. Haringman  (Deloitte)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transfer Pricing.

De cursus bestaat uit twaalf capita, verdeeld over zes cursusdagen. De capita worden als cluster van twee, 1x per jaar aangeboden. De onderwerpen van deze cursus zijn de volgende:

Bedrijfsmodellen (mr. S.M. Haringman)
Multinationals kennen verschillende vormen van aansturing, van decentraal tot centraal met allerlei variaties daar tussenin. De manier waarop multinationals de aansturing hebben vormgegeven houdt direct verband met de verdeling van relevante functies, activa en risico’s binnen zo’n multinational. Voor deze verschillende bedrijfsmodellen worden typisch ook verschillende Transfer Pricing modellen toegepast; zowel om de winstverwachting als de risico’s op een arm’s length manier tussen bedrijfsonderdelen / entiteiten te alloceren. Tijdens deze cursus zal een overzicht gegeven worden van verschillende bedrijfsmodellen, toegepast op bedrijfsactiviteiten (productie, verkoop, etc), met daarbij de relevante Transfer Pricing overwegingen.

Restructurings  (mr. P.J. van Lunen)
Business restructuring: Of het nu gaat om het overbrengen van activiteiten naar een ander land, de integratie van een overgenomen onderneming of verandering van het bedrijfsmodel, de fiscale aspecten zijn ingewikkeld en mogelijk kostbaar. Tegelijkertijd zijn het activiteiten die constant aan de orde zijn in het bedrijfsleven. 
Tijdens deze cursus zal er inzicht gegeven worden in de praktische aspecten van het doen van de "Hoofdstuk 9 OECD" analyse. Options Realistically Available, financiële modelering, de juridische analyse komen allemaal in detail aan bod en middels casus posities uitgewerkt worden. Daarnaast zal er stil worden gestaan bij relevante aspecten van business restructuring in het buitenland, de Duitse funktionsverlagerung, UK DPT etc.

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk met de nadruk op actuele ontwikkelingen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1 dag
Werktijden:09.45 uur tot 17.15 uur
Kosten:  € 390,- (excl. btw, incl lunch)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)