U bent hier

Personenvennootschappen (Maatschap, VOF & CV)

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus Personenvennootschappen is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject en het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het vaardighedentraject volgen. In deze cursus komen geen internationale aspecten van de personenvennootschap aan bod.

Docent
Mw. mr. dr. M.L.M. van Kempen (o.a. Universiteit van Tilburg, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant en hoofdredacteur Cursus Belastingrecht)

Cursusopzet
Tijdens de cursus wordt ingegaan op de fiscale aspecten van de maatschap, VOF en CV. Ook civielrechtelijke aspecten komen aan bod voor zover die voor de fiscale praktijk van belang zijn. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 1. Inbreng onderneming vanuit eenmanszaak of vanuit BV in een personenvennootschap
  • inbrengmethoden waaronder voorbehoud van stille reserves, ingroeiregeling, inbreng in genot/verhuur, afrekening buiten de boeken om en geruisloze doorschuiving;
  • welke methode toepassen in welke situatie en voor welke vermogensbestanddelen;
  • aandachtspunten & valkuilen, risico’s t.a.v. goodwill;
  • gevolgen IB & Vpb;
  • gevolgen overdrachtsbelasting.
 2. Wisseling vennoten (toetreden, uittreden, opvolging) 
  • gevolgen IB & Vpb;
  • gevolgen overdrachtsbelasting, incl. inhaalheffing en wegen om overdrachtsbelasting te vermijden.
 3. Opsplitsing personenvennootschap in meerdere eenmanszaken & inbreng meerdere ondernemingen in personenvennootschap
 4. Belastingbesparing d.m.v. personenvennootschap tussen dga en eigen BV
 5. Praktijksituaties ondernemerschap vennoten i.v.m. o.a. MKB-winstvrijstelling

Werkwijze
De materie wordt door de docent in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden. De cursisten ontvangen een voorbereidingsopdracht, die aan de hand van de  literatuur moet worden gemaakt. 

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:  09.30 uur tot 16.00 uur
Kosten:   € 220,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:  maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.