U bent hier

Praktische Comptabele Toepassingen 1 IB (Administratieverplichtingen en de daaruit voortvloeiende controletechnieken)

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject en het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het vaardighedentraject volgen. Enige ervaring in de adviespraktijk is gewenst. PCT1-IB is bedoeld voor cursisten die werkzaam zijn/belangstelling hebben voor de MKB-praktijk (een klantprofiel hebben dat wordt gekenmerkt door ondernemingen waarbij geen scheiding bestaat tussen het bestuur/leiding van de onderneming en de achterliggende vermogensverschaffers). De cursus PCT1-VPB richt zich meer op de praktijk van de grote (inter)nationale ondernemingen. Voor omzetbelastingspecialisten wordt een aparte cursus aangeboden.

Docent
drs. M.H.M. Smeets (universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam)

Cursusdoel, opzet
In deze cursus worden de verplichtingen waaraan bij het voeren van een administratie moet worden voldaan behandeld. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de inlichtingenverplichtingen volgens de AWR.
De techniek van het voeren van een administratie wordt behandeld via het maken van journaalposten.
 
Tevens wordt in deze cursus aandacht besteed aan de controletechniek van de vermogensvergelijking en de privé kasopstelling die voor een natuurlijk persoon wordt gemaakt. Daarnaast wordt op hoofdlijnen de vermogensvergelijking die in het aangiftebiljet vennootschapsbelasting gemaakt dient te worden behandeld.
 
Ook worden de administratief-technische en juridische gevolgen van fouten respectievelijk lacunes in de administratie geanalyseerd.

De cursus beoogt daarnaast inzicht te geven in de techniek van consolidatie.

Werkwijze
Per onderdeel wordt de materie door de docent mondeling ingeleid, vervolgens in subgroepen toegepast op eenvoudige en heldere casusposities en tot slot wordt elke casus plenair besproken onder terugkoppeling naar de theorie. Op deze wijze gaan praktische toepassing en theorie hand in hand. Gezien de beperkte tijd en de hoeveelheid te behandelen materie ligt het tempo in de cursus zeer hoog.

De literatuur bestaat uit een syllabus en enige publicaties. Door cursisten wordt een voorberei-dingsopdracht gemaakt en ingeleverd bij de docent. De opdracht bestaat uit vragen van juridische aard en van technische c.q. praktische aard.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag: 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: 09.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 230,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 20 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.