U bent hier

Praktische Comptabele Toepassingen 1 voor omzetbelastingspecialisten

01 januari 2014

Doelgroep
Aspirant-leden die zich als beginnend specialist bezig houden met indirecte belastingen en het technisch-fiscaal traject voor OB-specialisten volgen.

Docenten

Ochtend:  drs. M. van der Graaf RA (EY)
Middag:    C. Buitenhuis RA
               (Vaktechnisch adviseur Controle bij de Belastingdienst/Grote Ondernemingen te Rotterdam)

Cursusdoel, opzet

Het doel van de cursus is met name aandacht te besteden aan de administratieve vereisten die in de Wet omzetbelasting zijn opgenomen. De administratieve verwerking van correcties ten aanzien van de omzetbelasting staat ook op het programma. Tevens komt horizontaal toezicht voor de omzetbelasting aan de orde.

In de ochtend wordt aandacht besteed aan de btw in de jaarrekening, journaalposten in het kader van de btw en de rondrekening btw. In de middag komen de controle-aanpak van de Belastingdienst op hoofdlijnen, de interne beheersingsorganisatie, monitoring en Horizontaal Toezicht aan de orde.

Werkwijze

Per onderdeel wordt de materie door de docent mondeling ingeleid, vervol¬gens in subgroepen toegepast op eenvoudige en heldere casusposities en tot slot wordt elke casus plenair besproken onder terugkoppeling naar de theorie. Op deze wijze gaan praktische toepassing en theorie hand in hand. Gezien de beperkte tijd en de hoeveelheid te behandelen materie ligt het tempo in de cursus zeer hoog.

De literatuur bestaat uit een boek en enige publicaties. Door cursisten wordt een voorberei¬dingsopdracht gemaakt en ingeleverd bij de docent. De opdracht bestaat uit vragen van juridische aard en van technische c.q. praktische aard.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:09.30 uur tot 17.00 uur
Kosten:€ 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Boek:

‘Boekhouden Geboekstaafd, Boek op maat voor cursus Praktische Comptabele Toepassingen 1 (Beroepsopleiding Belastingadviseurs)’ € 24,53 (excl. btw)

Deelnemers:maximaal 20 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.