U bent hier

Praktische Comptabele Toepassingen 2 (aandelenwaardering en financiële rekenkunde)

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject en het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het vaardighedentraject volgen. Enige ervaring in de adviespraktijk is gewenst.

Docent
P.J.Th.M. Steeghs RA (Rubicon Belastingadviseurs te Eindhoven)

Cursusdoel, opzet
De cursus heeft als onderwerpen de techniek van het berekenen van contante- en slotwaarden alsmede elementaire kansrekening. Deze techniek wordt vervolgens toegepast bij een aantal fiscale onderwerpen zoals  de waardering van aandelen, investeringsbeslissingen, rendementsberekeningen, pensioenen en intercompany transacties. Ook wordt aandacht besteed aan de waardering van belastinglatenties. 

Werkwijze
De materie wordt per onderdeel door de docent mondeling ingeleid, vervolgens in subgroepen toegepast op eenvoudige en heldere casusposities. Tot slot wordt elke casus plenair besproken onder terugkoppeling naar de theorie. Op deze wijze gaan praktische toepassing en theorie hand in hand. Gezien de beperkte tijd en de hoeveelheid te behandelen materie ligt het tempo in de cursus hoog.

De literatuur bestaat uit enige publicaties. Door cursisten wordt een voorberei¬dingsopdracht gemaakt en ingeleverd bij de docent. De opdracht bestaat uit vragen van juridische aard, maar vooral van technische c.q. praktische aard.

De cursus kan vóór de cursus Praktische Comptabele Toepassingen 1 worden gevolgd, omdat niet op die cursus wordt voortgebouwd.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag: 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:  09.30 uur tot 17.00 uur.
Kosten: € 230,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 20 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.