U bent hier

Procesvoering

01 januari 2014

Doelgroep
Verplicht voor alle aspirant-leden met uitzondering van de aspirant-leden die het technisch traject voor de nationale praktijk volgen. Deze aspirant-leden kunnen Procesvoering als keuzevak volgen. Deze cursus wordt in het derde[1] lidmaatschapsjaar gevolgd. Voor de aspirant-leden die het loonbelastingtraject of het traject voor de omzetbelasting volgen wordt een cursus Procesvoering met een specifieke LB- of OB casus aangeboden

 

[1] Aspirant-leden die actief betrokken zijn geweest bij een procedure, kunnen de cursus in een eerdere fase van hun opleiding volgen. Er moet dan wel sprake zijn van actieve betrokkenheid (stukken schrijven, voorbereiding, bijwonen zitting). Het aspirant-lid dat van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet een verklaring van kantoor overleggen waaruit blijkt dat hij actief betrokken is geweest bij twee procedures.

 

Docenten
Dag 1
mr. Th. Groeneveld (oud-raadsheer Hoge Raad ), drs. H.F. Palm (Belastingdienst/Grote ondernemingen Zuid), mr. P.E. Halprin (Dentos Boekel NV), mr. F.R. Herreveld (Herreveld Van Sprundel en Partners), mw. mr. J. Kastelein (Meijburg & Co.), drs. H.J.P. van Keersop (PwC) en mr. R. Vos (Hertoghs advocaten-belastingkundigen).
Dag 2
In de gesimuleerde hofzittingen treden als raadsheer op: mr. P.A.G.M. Cools (Hof ’s-Hertogenbosch), mr. drs. P. Fortuin (Hof ‘s-Hertogenbosch), mr. drs. F.J.P.M. Haas (Hof Amsterdam), mw. mr. M.J. Leijdekker (Hof Amsterdam), mw. mr. E.C.G. Okhuizen (rechtbank Arnhem), mr. P.A.M. Pijnenburg (Hof ’s-Hertogenbosch), mr. J. Sanders (Hof ‘s-Gravenhage) en mr. drs. P.J.J. Vonk (Hof ’s-Gravenhage).
Als inspecteur treden wisselend op: mr. M. van Eeken (Belastingdienst/lid van de CCB ((Coördinatiegroep Constructie Bestrijding onderdeel van Grote Ondernemingen)), mw. mr. Y.T.P.M. Ootes (Belastingdienst/Grote ondernemingen West), drs. H.F. Palm (Belastingdienst/Grote ondernemingen Zuid), drs. H.P.W. Snijders (Belastingdienst/Grote ondernemingen West), mr. R.F. Trijsburg (senior beleidsadviseur Ministerie van Financiën, Directoraat-generaal Belastingdienst), dr. E. Poelmann (Belastingdienst/Grote ondernemingen Noord-West) en mr. A. Vroon (Belastingdienst/Directie Vaktechniek).
 

Cursusdoel en inhoud
De cursus is gericht op het bijbrengen van inzicht in de formele aspecten van een fis¬cale proce¬dure, op het ontwikkelen van vaardigheid in het indelen en formule¬ren van beroep¬schriften en in  het persoonlijke optreden tijdens een zitting. Daarnaast brengt de cursus inzicht bij in tactische overwe¬gingen die een rol plegen te spelen tijdens procedures. Ook worden de deelnemers getraind in de behandeling van diverse beslis¬singsmomenten die zich in de loop van procedures aandienen (bijvoorbeeld in het proces brengen van stukken, aanbod van bewijs, bijvoorbeeld door getuigen, nieuwe grieven en verweren ter zitting etc.). De cursist dient zich vóór aan¬vang van de cursus de ter zake geldende bepalingen uit de AWB en de AWR eigen te maken en bestudeert ook de syllabus.

Werkwijze
Met het cursusmateriaal ontvangen de cursisten een casus waarvoor ze een beroep¬schrift schrijven. Op de eerste cursusdag komen ‘s ochtends onderwerpen zoals procespartijen (niet alleen inspecteur en adviseur, maar ook cliënt, rechter en griffie), rechts(in)gangen, procesattitudes, beginselen van behoorlijk bestuur en andere algemene rechtsbeginselen aan bod. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de omgang met procesrechtelijke regels en procedures,  in eerste aanleg bij de rechtbanken en in appél bij het gerechtshof.
's Middags bespreken de docenten de beroepschriften en wordt uitgebreider aandacht besteed aan gedragsvaardigheden, mediation, hoger beroep (appél) bij het Hof en cassatieberoep bij de Hoge Raad. Uit de beroepschriften wordt er één geselecteerd. De inspecteur produceert op dit beroepschrift een verweerschrift. De cursisten schrijven hierop een pleitnota. Dag 1 wordt afgesloten met een film met situaties uit de fiscale procesvoeringspraktijk. Op dag 2 vindt in enkelvoudige kamers de mondelinge behandeling plaats. De zittingsdag is als volgt ingedeeld; 's Morgens wordt in zes enkelvoudige kamers de zaak behandeld waarin de cursisten van tevoren een beroepschrift en de pleitnota hebben geschreven. In deze zittingen treedt telkens één cursist op als adviseur. Deze zes cursisten worden reeds op de eerste cursusdag benaderd. Daarnaast ontvangen alle cursisten enkele dagen voor de tweede cursusdag twee eenvoudige casus, die één uur voorbereidingstijd vergen. Gelegenheid tot deze voorbereiding wordt geboden op dag 2, aan het begin van de middag. De eenvoudige casus wordt vervolgens behandeld in zittingen van de enkelvoudige kamer. Daarbij treden de cursisten op als deurwaarder, voorzitter, griffier, gemachtigde, belanghebbende, getuigen, inspecteur en controleur, teneinde persoonlijke procesvaardigheden te ontwikkelen.
.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:  2 dagen (niet aansluitend, 4 dagdelen)
Werktijden:  09.30 tot 17.00 uur
Kosten :  € 580,00 incl. lunches (excl. btw)
Deelnemers:  maximaal 60 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.