Publicaties

Bekijk hier onze publicaties over diverse (fiscale) onderwerpen

Filters

Sla filters over

Zoeken

Type

Thema

Filters:

Fiscaal vooruit: Een bestendig belastinglandschap

Reflecties over de keuzes waar Nederland voor staat voor de fiscale paragraaf van de verkiezingsprogramma’s

Aanpak fiscale regelingen enkel haalbaar als deze kadert in visie toekomstbestendig belastingstelsel

De NOB onderschrijft de wens van het kabinet om te komen tot een eenvoudiger en toekomstbestendig belastingstelsel. De NOB meent dat het afschaffen of aanpassen van de bestaande fiscale regelingen echter dient te passen in een visie op een toekomstbestendig belastingstelsel. Zonder een visie op een nieuw belastingstelsel dat voor iedereen werken en ondernemen lonend maakt en dat arbeidsparticipatie…

Discussiebijdrage richtlijnvoorstel DAC8

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft met belangstelling kennisgenomen van het richtlijnvoorstel DAC8 en geeft graag een reactie.

Aanpassing van de BOR en DSR is voorbarig; nader onderzoek is gewenst

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de NOB) heeft met interesse de aandacht voor de ontwikkelingen in de bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen gevolgd.Met haar reactie wil de NOB bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve wetgeving ten behoeve van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers en tevens…

NOB reaction on EU Commission public consultation in SAFE directive

NOB reaction on EU Commission public consultation in SAFE directive

Eerste observaties voorgestelde implementatie van Pillar 2

Op 20 december 2021 presenteerde de OESO zijn rapport inzake Pillar 2, en op op 22 december publiceerde de EU de conceptrichtlijn voor de implementatie van Pillar 2-regels binnen de EU. Dit voorstel is een belangrijke stap in het verder beperken van ongewenste belastingstructuren. Met het uitbrengen van het voorstel voor de Pillar 2…

NOB-reactie op het regeerakkoord 2021

Het regeerakkoord 2021 bevat een relatief lichte fiscale paragraaf, maar als je dieper in de bijlagen kijkt wordt er door het kabinet toch flink gesleuteld aan het fiscale bestel. Dat merken we in de fiscaal maatschappelijke rol en een aantal fiscale beleidskeuzes. Als NOB reageren wij graag op dit regeerakkoord om zo…