Aanpassing van de BOR en DSR is voorbarig; nader onderzoek is gewenst

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de NOB) heeft met interesse de aandacht voor de ontwikkelingen in de bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen gevolgd.

Met haar reactie wil de NOB bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve wetgeving ten behoeve van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers en tevens bijdragen aan de ontwikkeling van eenvoudigere, uitvoerbare wetgeving. Dat doet zij vanuit haar expertise en ervaring.

Wij vragen in dat kader om nader onderzoek voordat tot mogelijke aanpassing van de hiervoor genoemde regelingen wordt overgegaan.

Gerelateerd