Concept Besluit kwalificatiebeleid heeft onbedoelde gevolgen en leidt tot rechtsonzekerheid 

Reactie op de internetconsultatie ‘Concept Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen’ 

De NOB heeft gereageerd op een Concept Besluit van de staatssecretaris van Financiën over het kwalificatiebeleid van buitenlandse rechtsvormen. De NOB vraagt het Concept Besluit zoals dat nu is geconsulteerd op verschillende punten aan te passen en/of te verduidelijken, zodat onbedoelde herkwalificatie en rechtsonzekerheid voor zowel belastingplichtigen als de Belastingdienst wordt voorkomen.

Oproep: snelle publicatie definitieve Concept Besluit 
De NOB pleit voor een snelle publicatie van een definitieve versie van het Concept Besluit, zodat belastingplichtigen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe regels en eventueel zekerheid vooraf te vragen bij de Belastingdienst. De NOB adviseert ook om de lijst van buitenlandse rechtsvormen uit te breiden met rechtsvormen die al eerder zijn gekwalificeerd door de Belastingdienst of in de rechtspraak, om zo meer rechtszekerheid te bieden. De NOB verzoekt verder om meer duidelijkheid over de kwalificatie van afgescheiden vermogens en over de situatie waarin een buitenlandse rechtsvorm kenmerken heeft van meerdere Nederlandse rechtsvormen. 

Oproep: voorkom onbedoelde herkwalificatie 
Een belangrijk punt dat de NOB constateert is dat het Concept Besluit een ongewenste herkwalificatie van een CV-achtige tot fgr kan veroorzaken. Hierdoor zal een CV-achtige die functioneert als een beleggingsfonds in weerwil van de bedoeling van de wetswijziging met ingang van 2 januari 2025 toch niet als transparant worden aangemerkt. Deze introductie van een herkwalificatie als bedoeld in artikel 2 lid 4 Concept Besluit wijkt daarmee ook af van de huidige wetstoepassing ten aanzien van de kwalificatie van de Nederlandse CV en het Nederlandse fgr. Uit de wetsgeschiedenis is niet gebleken dat het de bedoeling van de wetgever is voor Nederlandse lichamen een herkwalificatie van CV naar fgr te introduceren.

De NOB wijst erop dat de herkwalificatie voor buitenlandse CV-achtigen in weerwil van de expliciete bedoeling van de wetgever hybride mismatches zal laten voortbestaan en extra hybride mismatches doet ontstaan. Dit wordt veroorzaakt doordat Nederland als gevolg van de herkwalificatie een internationaal ongebruikelijk criterium hanteert voor CV-achtigen die de functie hebben van een beleggingsfonds. In haar reactie geeft de NOB een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de ongewenste gevolgen van de herkwalificatie (waaronder dubbele belasting) aanzienlijk zijn. 

Onze volledige reactie kunt u hieronder downloaden.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Bas van der Burgt, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Gerbrand Hidding, Martijn Jonkers, Ben Kiekebeld, Reinout Kok, Corina van Lindonk, Shanna van den Maagdenberg, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Susan Adriaans (secretaris wetgeving), Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de NOB-leden Evert-Jan Spoelder, Roy van den Burgt, Dick Simonis, Arnaud de Graaf, Tijmen Cabollet en Wouter van der Leij. 

Gerelateerd