De fiscale consequenties van de invoering van meerouderschap voor de partnerregelingen in de AWR en de AWIR

Matthijs Appelman
NOB/LOF-serie, deel 30. Deze uitgave is te bestellen via Kluwer.

Meerouderschap krijgt, mede vanwege de kabinetsformatie, op dit moment veel aandacht. Deze publicatie werpt een vernieuwend licht op de werking van dit partnerbegrip in het algemeen en binnen de toeslagen in het bijzonder. De titel is zowel actueel als uniek te noemen, omdat het een andere kant van de toeslagenproblematiek laat zien. Te weten: hoe leed wordt veroorzaakt door tekortschietende wetgeving. Deze uitgave sluit hierdoor sterk aan op de hernieuwde fiscale aandacht voor de toeslagen.

Meerouderschap, partnerbegrip en toeslagen
Deze publicatie gaat uitgebreid in op meerouderschap, het partnerbegrip voor de toeslagen en de samenhang daartussen. Het werk is een zeer grondige, inhoudelijke analyse van wetgeving, maar tegelijkertijd ook een aanklacht tegen diezelfde wetgeving. Deze zou niet deugen en dient gewijzigd te worden; op punten doet ze denken aan de kinderopvangproblematiek. Daarnaast behandelt deze titel het partnerbegrip in de toeslagen, een onderwerp waar eigenlijk nog vrij weinig over is geschreven.
Meerouderschap en de fiscaliteit is relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp meerouderschap en voor mensen die zich bezighouden met de toeslagen. De titel is tevens van waarde voor iedereen met een brede maatschappelijke interesse in de toeslagen, de kernbegrippen in de fiscaliteit (het partnerbegrip) en in de sociaal-maatschappelijke effecten van belastingwetgeving.

Meerouderschap en de fiscaliteit bevat daarnaast een sociaalwetenschappelijke uiteenzetting over meerouderschap en zoekt het de verbinding tussen beide onderwerpen. Juist deze interdisciplinaire benadering maakt de publicatie zo bijzonder.

Over de auteur
Matthijs Appelman is werkzaam bij PwC Nederland en doceert fiscaal recht aan de Radboud Universiteit. Hij is in 2017 afgestudeerd in de sociale wetenschappen met een Research master; daarna heeft hij in 2020 zijn master fiscaal recht gehaald.

Vijf vragen aan NOB/LOF-scriptieprijswinnaar Matthijs Appelman

Op 24 september reikte NOB-voorzitter Niels Boef tijdens het online LOF-congres de NOB/LOF-scriptieprijs 2021 uit aan Matthijs Appelman voor zijn masterscriptie Meerouderschap in de fiscaliteit – De fiscale consequenties van de invoering van meerouderschap voor de partnerregelingen in de AWR en de Awir. Wat is je professionele achtergrond? ‘Ik heb sociale wetenschappen gestudeerd…

Gerelateerd