Fiscale verzamelwet 2025: aanpassing van het boetesysteem voorgesteld

Reactie op de Fiscale verzamelwet 2025

In onze reactie wordt ingegaan op het ambtshalve proces voor het vaststellen van aanslagen inkomstenbelasting, de boetegrondslag en de introductie van een meewerkverplichting bij boetes.

Wat betreft het ambtshalve proces vraagt de NOB zich af hoe de Belastingdienst zal omgaan met het (al dan niet automatisch) opleggen van verzuimboetes in teruggaafsituaties of in situaties waarin de grens van artikel 9.4 lid 1 sub a Wet IB 2001 niet te boven gegaan wordt. Met name kwetsbare belastingplichtige kunnen daarmee van de regen in de drup belanden.

De NOB is met het kabinet van mening dat de boetegrondslag zoals die nu in de artikelen 67cc, 67d, 67e en 67f AWR is opgenomen in sommige situaties niet toereikend is. De NOB meent echter dat de invoering van een ‘strekkingsvereiste’ in de boetegrondslag, en de wijze waarop die invoering nu onderbouwd wordt, conceptueel onjuist is en de geschetste problemen niet oplost.

De NOB geeft de wetgever een aantal suggesties mee inzake de invoering van een additionele informatieplicht bij het opleggen van bestuurlijke boetes. Er lijkt in de memorie van toelichting geen aandacht te zijn voor de doorwerking van artikel 67h AWR naar (boetebepalingen in) andere wetten dan de AWR. De NOB vraagt in het bijzonder aandacht voor de doorwerking van artikel 67h AWR naar de boetebepaling in artikel 11 lid 2 WIBB.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Gerbrand Hidding, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Susan Adriaans (secretaris wetgeving), Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en sectie FBR bestaande uit de NOB-leden Anneke Haasnoot – Smulders, Reinout de Boer, Beatrix den Boer-Drinkenburg, Roxana Bos – Schepers, Nancy ten Broek, Tjebbe Gerverdinck, Eddo Hageman, Ludwijn Jaeger, Wendy Nent, Rosery Niessen, Tom Noë, Ronald van Scharrenburg, Leon Wijsman, Dick Barmentlo, Frank Herreveld, Kevin Dubbeld en Paul ’t Hart.

Gerelateerd