NOB-BelastingPoort: Box 3 – vermogensaanwas-, vermogenswinstbelasting of …?

Na onze NOB-BelastingPoort in maart heeft het kabinet onder andere een contourennota en een Kamerbrief van het kabinet over box 3 gepubliceerd. Aanleiding om opnieuw een BelastingPoort te organiseren waarin we ons vooral richten op de toekomst van box 3/belastingheffing over vermogen. 

Ruud van de Dool (RPD Fiscaal) gaat in gesprek met Peter Kavelaars (hoogleraar Fiscale Economie Erasmus Universiteit) en Sijbren Cnossen (o.a. emeritus hoogleraar Fiscale Economie Erasmus Universiteit). 

De gedachten in de politiek gaan uit naar een vermogenswinstbelasting of een vermogensaanwasbelasting, eventueel aangevuld met een vermogensbelasting. De sprekers belichten de voor- en nadelen van de vermogenswinstbelasting en vermogensaanwasbelasting, zowel vanuit een economisch als juridisch en praktisch perspectief. Zij betrekken daarbij ook de ervaringen van de landen om ons heen. Uiteraard staat box 3 niet op zichzelf. Ook de verhouding met andere inkomstensoorten wordt behandeld. In het bijzonder wordt ingegaan op de vraag of een duaal stelsel wellicht de beste oplossing kan zijn, waarbij box 2 en box 3 in elkaar worden geschoven tot een vermogensinkomstenbox en waarbij arbeidsinkomen in box 1 wordt belast.

Gerelateerd