NOB-BelastingPoort – Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF)

Eind mei 2022 verscheen het evaluatierapport van het CPB over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Dit onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat. Tijdens deze NOB-BelastingPoort gingdagvoorzitter Frans Sonneveldt (Mazars en Universiteit Leiden) in gesprek met Francis Weyzig (programmaleider belastingen bij het Centraal Planbureau) over dit rapport. Vervolgens gaan Rudolf Janssen (Deloitte en Radboud Universiteit), Aad Rozendal (Universiteit van Amsterdam) en Albert Jan Thomassen (directeur van FBNed, de vereniging van familiebedrijven in Nederland) met elkaar in discussie over de vraag of een (BOR)-regeling noodzakelijk is.

Gerelateerd