NOB: bied belastingplichtigen de optie om op basis van werkelijk rendement te worden belast

De huidige box 3-regeling kan leiden tot een belastingdruk van meer dan 100%. Over de strijdigheid met het Europese recht worden vele procedures gevoerd. Aanpassing van deze regeling is niet op korte termijn mogelijk en kan zelfs nog 10 jaar duren, volgens de woorden van staatssecretaris Vijlbrief recentelijk in de Tweede Kamer. Ten onrechte meent de NOB. De Orde stelt voor om belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden te opteren voor een heffing op basis van het werkelijke rendement. Hierbij is het aan de belastingplichtige om alle relevante informatie te verzamelen en aan te dragen bij de Belastingdienst. 

Ook meent de Orde dat een richtlijnvoorstel dat naar verwachting binnenkort door de Europese Commissie wordt gepubliceerd (DAC7), een impuls kan geven aan het realiseren van een belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijke rendement, omdat het kan voorzien in stukjes van de informatiepuzzel die thans ontbreken in de vooringevulde aangifte. 

De overheid neemt ook een groot risico met een uitstel van 10 jaar. Het is nl zeer de vraag of het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een dergelijke termijn acceptabel vindt, als er een tijdelijke oplossing voorhanden is, die mede recht doet aan het belang van de overheid. Het NOB-voorstel met een optionele heffing zou dit kunnen zijn.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) en met medewerking van NOB-leden mr. J.A.R. van Eijsden en mr. E.A. Visser.

Gerelateerd