NOB-commentaar wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021

De Orde heeft aanleiding gezien om commentaar te leveren op de Fiscale verzamelwet 2021 voor wat betreft de anbi-gerelateerde maatregelen. Deze maatregelen vloeien voort uit de evaluatie van de praktijk van anbi/sbbi en giftenaftrek, enige moties en de brief van de staatssecretaris van 28 maart 2019 zoals in het wetsvoorstel genoemd.

De Orde heeft met name commentaar ter zake van de toevoeging dat een anbi op verzoek van de inspecteur een VOG moet overleggen, of dat een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalende persoon dit moet doen op straffe van intrekking van de anbi-status (wijziging van het negende lid). Die wijziging roept vragen op en behoeft nog nadrukkelijke toelichting. Tevens dienen diverse knelpunten van principiële en praktische aard te worden weggenomen. Hoewel de verwachting is dat toepassing van dit onderdeel niet vaak voor zal komen, acht de Orde dit belangrijk voor de weinige instellingen, die met deze bepaling worden geconfronteerd worden en recht hebben op voldoende rechtsbescherming. Dit des te meer indien blijkt dat de Belastingdienst en/of Justis te zwaar tillen aan eventuele (verdenking van) betrokkenheid bij een misdrijf.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), en de NOB-leden M.M.F.J. van Bakel MSc, mw. mr. N. Idsinga, dr. D. Molenaar, drs. W.G. van Vliet en mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst.

Gerelateerd