NOB-commentaar wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19

De Orde heeft het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 beoordeeld voor wat betreft de wijzigingen in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente. Dit betreft gedeeltelijk een wettelijke vastlegging van tegemoetkomingen uit het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en gedeeltelijk nieuwe maatregelen. Die nieuwe maatregelen omvatten ook enkele niet-begunstigende maatregelen.

In de Memorie van Toelichting zijn de niet-begunstigende maatregelen gemotiveerd door te wijzen op uitvoeringstechnische beperkingen. Ondanks dat de Orde begrijpt dat het bijzondere tijden zijn, die om bijzondere maatregelen vragen, is de Orde kritisch op deze motivering voor de niet-begunstigende maatregelen. Het commentaar heeft onder andere betrekking op (de vormgeving van) de inwerkingtreding, de duur van de verlaging van de rentepercentages en de materieel terugwerkende kracht ter zake van de betalingskorting.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), en de NOB-leden mr. J.A.R. van Eijsden, mr. T.H.A. Noë en mw. mr. drs. R.M. Bos – Schepers.

Gerelateerd