NOB-reactie op de internetconsultatie Implementatie ATAD2

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op het concept wetsvoorstel Implementatie ATAD2, waarvoor een internetconsultatie is geopend.


Naar de mening van de Orde zijn de voorgestelde wetteksten complex. Deze complexiteit is voor een belangrijk deel inherent aan de door het wetsvoorstel bestreken materie. Om de praktijk meer handvatten te bieden voor de interpretatie en toepassing van de nieuwe regels, pleit de Orde ervoor om ook in de memorie van toelichting meer richtinggevende voorbeelden op te nemen. De Orde vraagt in het commentaar op een aantal punten om verduidelijking, aanvulling of heroverweging.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-leden mr. drs. B. Broen, mr. T.C. Cabollet, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.L. van Kempen, prof. mr. O.C.R. Marres, mr. A. Nolten, mr. G.P. Schutz, mevrouw mr. N.A. Smit en mr. M.W.W. Veldhuizen.

Gerelateerd