NOB-reactie op de kabinetsreactie op de evaluaties giftenaftrek en de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s

Het kabinet heeft haar reactie gegeven op de evaluaties van de giftenaftrek en de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s, op 26 april 2018.[1] In de reactie geeft de staatssecretaris aan de ‘uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid’ van de regelingen te willen verbeteren en geeft een aantal suggesties voor de gewenste verbetering. Het huidige budget voor de maatregelen blijft daarbij gehandhaafd.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) is verheugd dat het kabinet zich sterk maakt voor de ondersteuning van goede doelen, hun belangrijke rol in de samenleving erkent en nadrukkelijk niet het oogmerk heeft de fiscale regelingen voor goede doelen te versoberen. De Orde is vanuit haar fiscaal-technische expertise graag bereid mee te denken over verbeteringen in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze regelingen en geeft daartoe in deze reactie een aanzet. Hieronder enkele hoofdpunten van de reactie. De volledige reactie vindt u in de bijlage onderaan deze pagina.

Enkele hoofdpunten

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-leden M.M.F.J. van Bakel MSc, mr. J.M. Bom, drs. R.T.R. Hoppenreijs, mw. mr. N. Idsinga, mr. R.L.M.C. Janssen, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, mw. mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik, prof. dr. F. Sonneveldt, mr. M.C. van Tol, mw. mr. M. Tydeman-Yousef, drs. W.G. van Vliet en mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst.

[1] Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling, Kamerbrief d.d. 26 april 2018.

Gerelateerd