NOB-reactie op internetconsultatie Wetsvoorstel Btw-tarief voor elektronische uitgaven

De ongelijke behandeling van fysieke en digitale publicaties is Nederland al lange tijd een doorn in het oog. Nederland heeft daarom langjarig gepleit voor aanpassing van Richtlijn; dat heeft zijn vruchten afgeworpen en de Richtlijn is aangepast. De Orde verwelkomt dan ook de verruiming van toepassingsmogelijkheid van het verlaagde tarief op elektronische uitgaven en spreekt in algemene zin haar waardering uit voor het bereikte resultaat. Tegelijkertijd dringt zich de vraag op waarom de ruimte die de Richtlijn nu biedt niet is benut?

Nederland heeft gekozen voor een (ook in vergelijking met andere lidstaten) strikte, en daarmee een mindere toekomstbestendige afbakening van de voor het verlaagde tarief in aanmerking komende elektronische publicaties. De Orde geeft in overweging om de voorgestelde afbakening verder te verruimen, waardoor de kans op (onnodige) onduidelijkheid in de uitvoeringssfeer kleiner wordt.

In de bijgaande NOB-reactie licht de Orde dit in meer detail toe bespreekt daarnaast enkele verdere aandachtspunten.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de sectie Omzetbelasting, bestaande uit de NOB-leden prof. dr. H.W.M. van Kesteren (voorzitter) mr. J.M. Benard,  mr. H. Hop, mr. dr. G.J. van Norden, mw. mr. T.G. Perié, mr. T.H. Scheer, mr. P.J.B.G. Schrijver, drs. M.M.G.A. Voets, mr. dr. W. de Wit, en mr. J. Sanders (secretaris) met medewerking van NOB-leden mr. J.B.O. Bijl, dr. H.J.A. van Erp, drs. A. van Esdonk, dr. mr. W.J.C.M. Gelderblom, mw. prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, mr. L. Neijtzell de Wilde en de heer G.P. Stanco LLM.

Gerelateerd