NOB reageert op internetconsultatie Wet plan van aanpak witwassen

De NOB heeft samen met het RB gereageerd op de internetconsultatie Wet plan van aanpak witwassen.

Het wetsontwerp introduceert de verplichting om bij een verscherpt cliëntenonderzoek ingevolge de Wwft te onderzoeken of een andere instelling van belastingadviseurs eerder diensten heeft verleend of geweigerd aan de aspirant-cliënt om vervolgens bij die andere instelling navraag te doen naar gebleken integriteitsrisico’s. Die eerdere belastingadviseur wordt verplicht daarover onverwijld te informeren. Beide beroepsorganisaties zijn tegenstander van dit verplichte onderzoek. Zij vinden het onduidelijk, onuitvoerbaar en niet doelmatig.

Gerelateerd