NOB: Verdere verduidelijking nodig over reikwijdte nieuwe rapportageverplichting internetplatforms (DAC7)

We hebben met belangstelling kennisgenomen van de internetconsultatie Wet implementatie EU-richtlijn transparantie inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen (hierna: DAC7). 

Met DAC7 wordt een automatische uitwisseling van informatie ingevoerd voor exploitanten van digitale platforms binnen en buiten de EU. Daarbij gaat het om de rapportage van bepaalde informatie over verkopers die voor hun activiteiten gebruik maken van een digitaal platform. Deze rapportage is de basis voor de handhaving van de belastingregels met betrekking tot commerciële activiteiten die met bemiddeling van digitale platforms worden verricht. 

Naast deze rapportageverplichting voor platformexploitanten bevat DAC7 ook enkele andere aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de invoering van het instrument van de gezamenlijke audit en een nieuwe regeling voor uitwisseling van informatie voor groepen belastingplichtigen.  

Met onze reactie willen we bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve wetgeving voor de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers en ook bijdragen aan de ontwikkeling van eenvoudigere, uitvoerbare en te handhaven wetgeving. Dat doen wij vanuit onze expertise en ervaring. 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. mr. N.M.A. van Kreveld, mw. dr. C.L. van Lindonk, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, dr. J. van Strien, mr. M.J. Velthoven, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), met medewerking van de NOB-leden mw. mr. drs. R. M. Bos-schepers, mr. S. Gelici, mw. L. Mutsaers-Trommelen MSC, mr. T.H.A. Noë, mr. L.S. Qua, mr. R.F. Rietberg, mr. drs. J. van Schijndel, P. Steinfort Msc en E. van der Stroom MSC. 

Gerelateerd