NOB verwelkomt historische ontwikkeling internationale belastinghervorming

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is verheugd dat 130 van 139 landen, die verenigd zijn in het ‘Inclusive Framework’ van de OESO, op hoofdlijnen akkoord hebben bereikt over het plan om de internationale belastingregels te hervormen. Dit plan omvat twee pijlers, een 15% minimum belastingtarief voor multinationals en opnieuw toegedeelde heffingsrechten daar waar zeer winstgevende multinationals hun winsten behalen.   

Niels Boef, voorzitter van de NOB:  “De NOB is altijd pleitbezorger geweest van internationale coördinatie wat betreft de modernisering van de internationale belasting regels en verwelkomt deze historische stap om te komen tot een herijkt internationaal fiscaal regime voor multionationals. We zien uit naar de nadere uitwerking waarbij aandacht zal moeten worden besteed aan de uitvoerbaarheid, de effectiviteit van de regels in beide Pillars, alsook de waarborgen om dubbele belasting te voorkomen.”

Een goed doordachte uitwerking, inclusief een soepele transitie, zal nog veel inspanning vergen. Het is daarbij de vraag hoe alle landen ook daadwerkelijk te blijven verenigen en zeker te stellen dat unilaterale heffingen (met name DST’s) worden opgeheven als uitruil voor de gekozen oplossingen onder dit akkoord.

In oktober 2021 wordt een meer gedetailleerd plan verwacht voor de invoering van een wereldwijd minimumtarief van ten minste 15% en voor de verschuiving van belastingrechten. De NOB roept het Ministerie van Financiën op om, parallel aan de uitwerking van dit ambitieuze plan, met een gedegen en gedetailleerde impactanalyse voor Nederland te komen en levert daar graag ook een bijdrage aan.  

Gerelateerd