Reactie internetconsultatie box 3 vanaf 2027

Reactie op de internetconsultatie ‘Wet werkelijk rendement box 3’

In onze reactie spreken we onze waardering uit voor het feit dat het kabinet de internetconsultatie heeft gelanceerd ondanks dat zij demissionair zijn. De voortgang van dit belangrijke dossier wordt daarmee geborgd en het is belangrijk voor belastingplichtigen om die voortgang ook te zien.

Wat betreft de wijze waarop de grondslag van de belastingschuld in box 3 wordt vastgesteld, wordt de zogeheten ‘totaalvoordeel’-gedachte geïntroduceerd. Deze methode is vergelijkbaar met de methode die wordt gebruikt voor ondernemingen maar kan tot complicaties en vragen leiden. In de reactie geven we een ander uitgangspunt ter overweging.

Voor het zo veel mogelijk beperken van de administratieplicht van belastingplichtigen, wat ook een expliciete overweging in de toelichting bij het internetconsultatievoorstel, geven we een aantal suggesties voor vereenvoudiging.

Met de keuze voor het belasten van nominaal rendement blijft de inflatie buiten beschouwing. Dat raakt aan het draagkrachtbeginsel. Deze keuze wordt door de wetgever onderbouwd doordat dit ‘bovendien herkenbaar en eenvoudig’ is. Hoewel we ‘eenvoud’ erkennen als een belangrijke overweging, vragen we ons af of deze overweging de aantasting van het draagkrachtbeginsel voldoende rechtvaardigt.

Onze volledige reactie kunt u hieronder downloaden.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Gerbrand Hidding, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Susan Adriaans (secretaris wetgeving), Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering), en de NOB-leden Roxanna Bos-Schepers en Eddo Hageman van de sectie Formeel Belastingrecht en Arianne de Leeuw en Marieke Kopinsky van de sectie Estate Planning.  

Gerelateerd