Reactie internetconsultatie Wet minimumbelasting 2024

De NOB heeft met interesse kennisgenomen van het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 zoals dat ter consultatie is aangeboden. 

We zijn niet tegen een wereldwijde minimumbelasting, maar maken ons zorgen over verschillende aspecten van de vormgeving en invoering van een dergelijke minimumbelasting. De complexiteit van de regels is enorm, waardoor veel interpretatievragen zijn ontstaan. Het ontbreken van multilaterale geschilbeslechtingsmechanismen over de bepaling van en de onduidelijkheid over de verdeling van de bijheffing komt de rechtszekerheid niet ten goede. Ook blijkt dat sommige datapunten die nodig zijn voor de berekeningen nog niet beschikbaar zijn in ERP en financiële systemen van ondernemingen waardoor de uitvoerbaarheid onder druk staat. Daarnaast lijkt een gefragmenteerde implementatie te ontstaan.  

Na een algemene en internationale beschouwing, waarin wij ook enkele (beleids)vragen naar voren brengen, besteden wij aandacht aan de formeelrechtelijke aspecten en de praktische uitvoerbaarheid van het conceptwetsvoorstel. Tot slot lichten we een aantal specifieke technische onderwerpen toe aan de hand van de verschillende hoofdstukken zoals die worden gehanteerd in het conceptwetsvoorstel. 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering), de sectie digitale economie bestaande uit de leden Sebastiaan Kuijper (voorzitter), Froukje Frerichs, Sharon Goldfarb, Robert van der Jagt, Charlotte Kiès, Max van de Ven en Maarten de Wilde en de NOB-leden Frederik Boulogne, Almut Breuer, Roxana Bos, Ronald van den Brekel, Ed Capel, Harrie van Duin, Reinout van Gelder, Albert Hartholt, Loes van Hulten, Jelle Kanters, Sander Kloosterhof, Mark Melzer, Jan Moret, Lieke Mutsaers, Aart Nolten, Daan Notenboom, Willem Neuvel, Sjoerd Peer, Aroen Rambhadjan, Evert-Jan Spoelder, Jorn Steenbergen en Keetie van der Torren-Jakma. 

Gerelateerd