Reactie NvW ‘Wet minimumbelasting 2024’ en tweede NvW ‘Belastingplan 2024’

Reactie op de nota van wijziging bij wetsvoorstel ‘Wet minimumbelasting 2024’ en de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2024’

Op 13 oktober 2023 is de nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 toegestuurd aan de Tweede Kamer. De nota van wijziging bevat naast een aantal technische verbeteringen en aanvullingen die zien op de administratieve richtsnoeren gepubliceerd door de OESO in februari 2023, nu ook een aantal belangrijke onderdelen uit de administratieve richtsnoeren gepubliceerd door de OESO in juli 2023. Daarnaast is de tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2024’ gepubliceerd. We delen graag onze reactie.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Gerbrand Hidding, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Susan Adriaans (secretaris wetgeving), Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering), en de NOB-leden Charlotte Kiès, Steffie Klein, Sebastiaan Kuijper, Mehdi el Manouzi, Lieke Mutsaers, Godfried Schutz en Hein Vermeulen van de werkgroep Pijler 2. 

Gerelateerd