Reactie op tweede consultatie Wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen

De drie wetsvoorstellen die nu ter consultatie zijn gepubliceerd, geven het nieuwe moderne wettelijk kader voor personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). 

Uitgelicht 

De NOB ondersteunt de doelstellingen van het voorontwerp voor modernisering van personenvennootschappen om (i) ondernemerschap te faciliteren, (ii) zekerheid te bieden aan het handelsverkeer en (iii) in passende bescherming te voorzien voor zowel vennoten als degenen die met de vennootschap handelen.  

De NOB heeft op de consultatie van het eerdere voorontwerp in 2019 reeds een reactie geschreven. Het voorontwerp uit 2019 voorzag nog niet in de bijbehorende fiscale wet- en regelgeving. Dat is bij het onderhavige voorontwerp wel het geval. De NOB maakt dan ook graag gebruik van de mogelijkheid om ook op dit nieuwe voorontwerp te reageren. We richten ons daarbij enkel op de fiscale wet- en regelgeving.

 Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de NOB-leden Bart van der Burgt, Annemiek van Dijk, Fanny Spiekerman en Ton Stevens.

Gerelateerd