Internetconsultatie Fiscale verzamelwet 2024

Het ministerie van Financiën heeft voor het eerst een Fiscale verzamelwet in consultatie gebracht, de Fiscale verzamelwet 2024. Het (nog) meer inzetten van consultaties voor fiscale wet- en regelgeving vinden we een positieve ontwikkeling. Daarnaast is de NOB verheugd over de verbeteringen die worden voorgesteld voor de giftenaftrek en onderschrijft deze grotendeels. Hierover heeft de NOB nog een aantal vragen ter verduidelijking en suggesties voor verdere verbetering.

Het onzekerheidsvereiste kan ook eerder dan 1 januari 2024 worden gewijzigd, bijvoorbeeld met goedkeurend beleid.

Suggesties voor verdere verbetering en verduidelijking
Vanuit de praktijk waarin de periodieke giftenaftrek wordt toegepast en gebruikt, heeft de NOB nog een aantal suggesties waarmee deze fiscale faciliteit bruikbaarder en duidelijker wordt voor zowel particulieren die de giften doen als voor de instellingen die de giften voor algemeen nuttige doeleinden ontvangen.

De aanpassing van het onzekerheidsvereiste is zeer welkom. Het vereiste dat een gift eindigt door overlijden van de schenker, waarbij de overlijdenskans groter is dan 1 procent, is in de praktijk een knelpunt waar bovendien niet iedere (particuliere) schenker zich van bewust is. Deze aanpassing zou ook eerder dan 1 januari 2024 in werking kunnen treden. Dat kan worden vormgegeven met goedkeurend beleid anticiperend op de voorgenomen wetswijziging.
Een verduidelijking is welkom voor het vereiste dat periodieke schenkingen ‘vaste en gelijkmatige termijnen’ hebben. Het is niet volledig duidelijk of de uitkeringen met ten minste een jaarlijks vast bedrag moeten worden gedaan, of dat een maandelijks vast bedrag ook kwalificeert.
Voorts, de voorgestelde effectieve verplichting om de periodieke gift te beëindigen als de ontvangen instelling de ANBI-status verliest verdient nuance. De NOB kan zich voorstellen dat het passender is om een schenker in een dergelijk geval de keuze te laten om de periodieke schenking te stoppen of voort te zetten.
Ten slotte attendeert de NOB nog op een mogelijke uitwerking van periodieke giften in natura op de vereiste objectieve waardebepaling vanaf 10.000 euro en vraagt naar de stand van zaken rondom de aangekondigde verduidelijking voor de anti-oppoteis.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de NOB-leden Maiko van Bakel en Wilbert van Vliet.

Gerelateerd