Reactie vervolgonderzoek BOR/DSR

De NOB reageert op het vervolgonderzoek dat in de kabinetsreactie op de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen door het CPB is aangekondigd

Op 9 december 2022 is de kabinetsreactie op de door het CPB verrichte evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. In de kabinetsreactie is vervolgonderzoek aangekondigd naar de beste manier om de gewenste verbeteringen in de BOR en DSR te kunnen realiseren. Doel van de aanpassingen is een positief effect op de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de regelingen, zowel vanuit het perspectief van ondernemers als de Belastingdienst. Kortom, een eenvoudigere, beter werkende, BOR en DSR waarbij schijnconstructies en oneigenlijk gebruik worden aangepakt.

Het vervolgonderzoek betreft een aantal in de kabinetsreactie geformuleerde vragen. U heeft de NOB gevraagd om input te leveren op het vervolgonderzoek. U vraagt enerzijds om onze visie te geven op de geformuleerde vragen en anderzijds om inzicht te geven op de knelpunten in de uitvoering vanuit ondernemersperspectief. De reactie is hieronder te downloaden.

Gerelateerd