Voorjaarsnota 2023 – Vastgoed

De Voorjaarsnota 2023 bevat verschillende fiscale onderwerpen. De NOB vraagt in deze bijdrage bijzondere aandacht voor de daarin aangekondigde aanscherping van de earningsstrippingmaatregel voor vastgoedlichamen.

Gerelateerd