Welkome verbeteringen voor gebruik van het ‘loonkostenvoordeel’

Reactie op de internetconsultatie Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen 

De NOB is verheugd over de voorgenomen aanpassing van de aanvraagprocedure doelgroepverklaring voor het LKV (loonkostenvoordeel) oudere werknemer, zodat deze werknemers (en na machtiging van de werknemer) de werkgevers bij één ‘loket’ (UWV) terecht kunnen voor de volledige aanvraag. Ook waardeert de NOB de uitbreiding van de mogelijkheid voor werkgevers om gebruik te maken van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Bovendien juicht de NOB het voorstel toe dat nieuwe werkgevers het van toepassing zijnde LKV kunnen voortzetten, zolang de toepassingsperiode daarvan nog niet is verstreken.

 De NOB zet bij dit laatste voorstel echter een aantal kanttekeningen en gaat daarbij in op:

De NOB constateert dat in het geval van overgang van onderneming de overnemende werkgever in aanmerking komt voor het LKV voor de resterende looptijd. Het wetsvoorstel gaat nog een stapje verder door het LKV voor de resterende looptijd voor elke nieuwe werkgever open te stellen.

Mede in het kader van de doelstelling van de Wtl en een daadwerkelijke oplossing van de verzilveringsproblematiek, geeft de NOB in overweging om het wetsvoorstel terugwerkende kracht te geven tot aan 1 januari 2018, met betrekking tot het doorlopen van de resterende looptijd van het LKV ingeval van een ‘nieuwe werkgever’.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de Sectie Loonbelasting en Sociale verzekeringen bestaande uit de leden Aleid Langevoord (voorzitter), Yvonne Bakker, Léone Bource, Robert Jan Brink, Henk van Keersop, Ton Mertens, Linh Pham, Jelmer Post, Harm Prinsen, Jan-Bertram Rietveld, Jurgen Stormmesand, Linda Stouten, Roy Vliese, Frank Werger en Jacqueline Nietveld (secretaris).

  

Gerelateerd