Wetsvoorstel DAC7: Aandacht voor reikwijdte, overrapportage en rechtsbescherming gevraagd

NOB-reactie wetscommentaar

We steunen de toenemende transparantie op het gebied van belastingen maar zien ook dat met dit wetsvoorstel de (internationale) compliance-verplichtingen voor ondernemers verder toenemen. Met de vragen in onze reactie op het wetsvoorstel willen we meer duidelijkheid krijgen over de reikwijdte van de nieuwe regels en voorkoming van overrapportage. Daarnaast ziet een deel van deze vragen op de rechtspositie en rechtsbescherming van belastingplichtigen en informatiehouders.

Met DAC7 wordt een automatische uitwisseling van informatie ingevoerd voor exploitanten van digitale platforms binnen en buiten de EU. Daarbij gaat het om de rapportage van bepaalde informatie over verkopers die voor hun activiteiten gebruik maken van een digitaal platform. 

Naast deze rapportageverplichting voor platformexploitanten bevat DAC7 ook enkele andere aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de invoering van het instrument van de gezamenlijke audit en een nieuwe regeling voor uitwisseling van informatie voor groepen belastingplichtigen.

We steunen de toenemende transparantie op het gebied van belastingen maar zien ook dat met dit wetsvoorstel de (internationale) compliance-verplichtingen voor ondernemers verder toenemen.

In onze reactie op het wetsvoorstel hebben we een aantal vragen opgenomen die zijn opgekomen naar aanleiding van de wijzigingen en toevoegingen in de Memorie van Toelichting ten opzichte van de internetconsultatie. Met deze vragen willen we meer duidelijkheid krijgen over de reikwijdte van de nieuwe regels en voorkoming van overrapportage. Daarnaast ziet een deel van deze vragen op de rechtspositie en rechtsbescherming van belastingplichtigen en informatiehouders.

De gestelde vragen gaan over: de uitwisseling van informatie met niet-EU rechtsgebieden onder de de DPI MCAA, de informatievoorziening voor rapporterende platformexploitanten, de uitwerking van de verzamelings-en verificatievereisten voor verkopers die op 1 januari 2023 al op het platform zijn geregistreerd, verbetering van de rechtsbescherming en beboetbare gedragingen.

We waarderen het dat de Memorie van Toelichting op verschillende punten is verduidelijkt. Dat draagt bij aan de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel en de rechtszekerheid en rechtsbescherming van belastingplichtigen en informatiehouders. In dat kader vragen we ons af welke mogelijkheden er zijn voor platformexploitanten en hun adviseurs om vragen voor te leggen aan de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën met het oog op het verkrijgen van zekerheid.

Ten slotte vragen we ook aandacht voor een aantal vragen die in de consultatiefase zijn opgekomen en niet zijn verwerkt in de Memorie van Toelichting maar waar verduidelijking zeer belangrijk is voor de praktijk en een goede uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Eddo Hageman, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Pim Peters, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en met medewerking van de NOB-leden: Roxana Bos-Schepers, Frederique Kramer, Lieke Mutsaers-Trommelen, Lu-Shen Qua en Ronald Rietberg. 

Gerelateerd