Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties schiet doel voorbij

NOB reactie internetconsultatie wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties

De NOB constateert dat een al jaren door de rechter en het ministerie toegestane fiscale uitwerking kennelijk niet meer is gewenst, waarbij in de argumentatie voor het wetsvoorstel voorop lijkt te staan dat er geen btw is verschuldigd bij een aandelentransactie. Het feit dat in de overgedragen vennootschap in de regel wel btw is betaald die in de beoogde situaties niet aftrekbaar is, is niet in de overwegingen betrokken.  

We vragen ons af of reparatie in de overdrachtsbelasting wel de meest gerede wijze is. Het wetsvoorstel gaat veel verder gaat dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. We menen dat het huidige voorstel leidt tot een ongewenste ‘overkill’, waardoor de voorgestelde regeling disproportioneel is. De NOB pleit ervoor het wetsvoorstel grondig te herzien en geeft in deze reactie te overwegen alternatieven. We pleiten ook voor een passende overgangsregeling voor bestaande gevallen. 

Deze reactie gaat in op de volgende punten:

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering), de sectie Omzetbelasting bestaande uit de leden Gert-Jan van Norden (voorzitter), Simon Cornielje, Henk Hop, Liz Kluvers Mirco Marinc, Madeleine Merkx, Martin Morawski Lex Neijtzell de Wilde, Trudy Perié, Pascal Schrijver, Michel Voets, Floor Weeber en Walter de Wit en de NOB-leden Jerome Germann, Raymond Hietveld, Mick Jenezon,Jan Lamers, Han Leijten, Michelle Mutsaers, Ynze van der Tempel, Willeke Tigchelaar, Clarinca van Veelen, Jan Verbaan en Remco van der Zwan. 

Gerelateerd