Universiteiten

Sinds het studiejaar 2002-2003 bieden Nederlandse universiteiten opleidingen fiscaal recht en/of fiscale economie aan met een bachelor/master structuur. De NOB stelt voor toelating tot het lidmaatschap een aantal materiële eisen aan deze fiscale opleidingen:

  • minimaal 52 ects dienen besteed te worden aan zuiver belastingrechtelijke vakken, waarvan tenminste 30 in de mastersfase;
  • minimaal 9 ects aan privaatrecht;
  • minimaal 9 ects aan economie.

Onderstaande fiscale master-opleidingen voldoen, onder het voorbehoud van wijzigingen in het curriculum, aan deze materiële eisen.

* Deze éénjarige masteropleiding aan de Universiteit van Leiden voldoet aan de gestelde materiële eisen indien in de vooropleiding ten minste 9 ects aan privaatrecht en ten minste 9 ects aan economie zijn besteed. Indien niet voldaan is aan deze eis dienen extra vakken te worden gevolgd om aan de gestelde eis te voldoen. Toelating tot het lidmaatschap geschiedt voorts onder de voorwaarde dat een kandidaat de Nederlandse taal voldoende beheerst om aan de Beroepsopleiding Belastingadviseurs van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs deel te nemen.
**Deze masteropleiding aan de Universiteit Maastricht voldoet aan de gestelde materiële eisen indien als vooropleiding een universitaire bachelor Fiscaal Recht of Fiscale Economie is behaald, indien het Nederlandstalige toelatingsexamen met succes is behaald óf indien kandidaten op basis van hun buitenlandse opleiding reeds kwalificeren voor het NOB-lidmaatschap. Toelating tot het lidmaatschap geschiedt voorts onder de voorwaarde dat een kandidaat de Nederlandse taal voldoende beheerst om aan de Beroepsopleiding Belastingadviseurs van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs deel te nemen.