U bent hier

Vergelijking fiscale regeling voor expats

08 november 2018

Het kabinet is voornemens de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland verblijven (expats) te versoberen. De huidige looptijd van 8 jaar wordt met ingang van 1 januari 2019 verkort naar 5 jaar. Recentelijk heeft het kabinet besloten tegemoet te komen aan de kritiek op de afwezigheid van een overgangsregeling voor bestaande gevallen. Het voorstel is nu zo aangepast dat er wel wordt voorzien in een overgangsregeling van 2 jaar. De vraag is hoe de Nederlandse 30%-regeling zich verhoudt tot vergelijkbare faciliteiten in andere landen. De NOB heeft de afgelopen jaren hier diverse malen onderzoek naar gedaan. Mede gelet op het aangekondigde uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) verschijnen met enige regelmaat artikelen in de media dat diverse landen de rode loper uitleggen voor Britse bedrijven en hen proberen aan te trekken met fiscale lokkers (waaronder fiscale tegemoetkomingen voor expats). De NOB heeft deze vergelijking weer bijgewerkt naar de huidige stand van voorgenomen wijzigingen van wetgeving (waaronder die in Nederland vanaf 2019).

 

Uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dat Nederland na de verkorting van de looptijd niet slecht scoort maar ook niet tot de landen hoort die de meest ruimhartige regelingen kennen. Opvallend is dat na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, drie van de vier grootste economieën van de EU (te weten Frankrijk, Italië en Spanje) de meest ruimhartige regeling kennen. Verder blijkt dat in de meeste landen de regeling is gericht op het aantrekken van hoogwaardig gekwalificeerd personeel zodat de kenniseconomie wordt versterkt. Hiervan is ook sprake in Nederland. Uit het evaluatierapport van Dialogic uit 2017 (tabel 7 blz 45) blijkt dat universiteiten, hoge scholen, academische ziekenhuizen en andere wetenschappelijke instellingen de grootste gebruikers zijn van werknemers met een 30%-regeling.