Verplichting Permanente Educatie

Programma Permanente Educatie

top

In het kader van het Programma Permanente Educatie organiseert de SOB bijeenkomsten voor gewone NOB-leden en buitengewone leden (niet voor aspirant-leden) die kunnen worden gevolgd om aan de PE-verplichting te voldoen.

Verplichting Permanente Educatie

top

Elk NOB-lid moet zijn vakkennis en de ontwikkelingen op zijn vakgebied en de beroepsuitoefening zodanig onderhouden, dat de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van zijn beroep, actueel en op academisch niveau blijven. NOB-leden hebben daarom een jaarlijkse PE-verplichting. De PE-verplichting is verder uitgewerkt in het  Reglement Permanente Educatie.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • de jaarlijkse verplichting van ten minste 20 PE-uren, waarvan ten minste 16 vaktechnische PE-uren;
  • maximaal 4 niet vaktechnische PE-uren per jaar;
  • In het reglement wordt een aantal vereisten geformuleerd waaraan de permanente educatie ten minste moet voldoen. De verantwoordelijkheid om te beoordelen of PE-activiteiten aan de voorwaarden voldoen, ligt in eerste instantie bij het lid zelf. Uiteraard voldoen de door de NOB aangeboden PE-cursussen en vaardigheidstrainingen in elk geval aan de voorwaarden;
  • een verplichte jaarlijkse e-learning over de beroeps- en gedragsregels;
  • Leden moeten de door hen gevolgde PE-activiteiten registreren op hun Persoonlijke Pagina;
  • Wij controleren of is voldaan aan de PE-verplichting van 20 uur. Daarnaast controleren we steekproefsgewijs of de ingebrachte PE-activiteiten inhoudelijk voldoen;
  • NOB-erkende belastingadviespraktijken en ondernemingen met een eigen (intern) onderwijsprogramma kunnen een licentie ontvangen als ze kunnen instaan dat de daar werkzame individuele leden voldoen aan de in het reglement gestelde PE-verplichtingen. Leden hoeven dan niet persoonlijk de door hen verrichte PE-activiteiten te registreren. Voor meer informatie over de PE-licentie raadpleeg de  Brochure PE-licentie.

Als niet aan de PE-verplichting wordt voldaan kan het bestuur een maatregel opleggen.

Voor meer informatie over de PE-verplichting raadpleeg de  Brochure PE-verplichting. Voor vragen over de PE-verplichting kunt u contact opnemen met Alexandra Piksen via PEverplichting@nob.net of 020-5141880.

Brochures

top

Brochure PE-verplichting

Brochure PE-licentie

Model bewijs van deelname Permanente Educatie