U bent hier

Vijf vragen aan Bartjan Zoetmulder "De NOB in 2021"

08 januari 2021

Wat een jaar was het. Maar het is voorbij en met z’n allen zijn we vol goede moed begonnen aan 2021. Hoe verging het de NOB? En wat gaat er dit jaar gebeuren? Voorzitter Bartjan Zoetmulder kijkt even terug, maar vooral vooruit.

Typeer 2020 eens?

‘Het was een zwaar jaar. De mensen van het NOB- en SOB-bureau werken al sinds maart thuis. De cursussen van de Beroepsopleiding en van de Permanente Educatie moesten omgebouwd worden van fysiek naar digitaal en door het coronabeleid van het kabinet was het nodig om drie keer een nieuwe planning te maken. Gigantisch veel werk.

Maar ook verder hebben we bepaald niet stilgezeten: de Commissie Wetsvoorstellen heeft een recordaantal wetscommentaren gepubliceerd, we hebben digitaal drie Belastingpoort-bijeenkomsten georganiseerd met een ongekend groot bereik, het vrouwennetwerk is van start gegaan en we hebben veel input geleverd voor het Tax Governance Code-project van het Ministerie van Financiën. Namens het bestuur bedank ik alle betrokkenen, intern en extern, voor hun inzet en improvisatievermogen.’

Nu 2021. Wat komt eraan?

‘Allereerst: een evaluatie van onze strategie. Het bestuur is begonnen met gesprekken over het NOB-beleid. Dat doen we elke drie jaar als voorbereiding op de komst van een nieuwe voorzitter; mijn termijn loopt in juni van dit jaar af. We praten dan met leden die actief zijn in een commissie, sectie of ander NOB-onderdeel en met externe stakeholders. Hoe hebben zij het doen en laten van de NOB in de afgelopen periode ervaren? Zullen we doorgaan op deze weg? Dat zijn boeiende en nuttige gesprekken.

Drie jaar geleden zijn we begonnen met onze “fiscale denktank-strategie”, waarbij we ons meer dan voorheen hebben gericht op nationale onderwerpen als box 3 en de dga. Maar internationale thema’s, zoals het rapport van de commissie-Ter Haar en de dividend exit taks, moesten ook aandacht krijgen. We opereren meer proactief en komen steeds vaker zelf met alternatieven. Daar gaan we zeker mee door, maar wat kan er beter en waar moeten we ons vooral op richten? We willen meer aandacht voor vergroening en duurzaamheid. En er staan ook verkiezingen voor de deur.’

Wat biedt 2021 nog meer?

‘Extra aandacht voor onze communicatie en een verdere professionalisering van de NOB. Vorig jaar hebben we Eefje Simpelaar aangenomen als communicatieadviseur. Op basis van een groot aantal gesprekken in en buiten de organisatie heeft ze een doorwrocht communicatieplan geschreven. Kern daarvan is dat we meer op maat willen communiceren met de verschillende groepen waarmee we contacten onderhouden.

In de persoon van Manon Ultee hebben we per 1 januari een fiscaal beleidsmedewerker aangesteld. Zij gaat de vakinhoudelijke uitingen van onze secties, commissies en kerngroepen – in totaal 24 inmiddels – zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Daarnaast bewaakt ze de politieke agenda, zodat we goed weten wanneer we op bepaalde zaken moeten reageren.

Derde nieuwe gezicht is Cécile Stegmann. Zij volgt Ellen Schouten op – die met pensioen gaat – en zal zich over onze beroepszaken ontfermen.

Het zijn versterkingen van het NOB-bureau die we noodzakelijk vinden, mede omdat vanuit Den Haag druk wordt uitgeoefend op onze manier van beroepsuitoefening en de rol van NOB daarbij. De tekenen daarvan zijn duidelijk zichtbaar. Daar moeten we wel tijdig en adequaat op kunnen reageren.’

En het jaarcongres? Komt dat terug van weggeweest?

‘Ja, noteer: 10 juni 2021 in het Beatrix Theater Utrecht. Thema: “De rol en de verantwoordelijkheid van de belastingadviseur”. Steekwoorden: Tax Governance, moraliteit en ethiek. We hopen echt dat we daar eindelijk weer fysiek bijeen mogen komen.’ (De jaarcongrescommissie denkt ook na over een alternatief programma voor het geval we alsnog het congres online moeten organiseren.)

Over Tax Governance gesproken: kort geleden verscheen de door Financiën gepubliceerde essaybundel Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code? NOB, MOB en JOB leverden een belangrijke bijdrage aan dat boek. Wat was daarin jullie kernboodschap?

‘Dat er al heel veel gebeurt, maar dat wij de oproep om tot een Tax Governance-code te komen heel serieus nemen en graag het gesprek aangaan. En dat we vinden dat ook de werkwijze van de overheid daarin moet worden meegenomen. Onze Roadmap volgend presenteren we op de Algemene Ledenvergadering, ook op 10 juni, een nadere invulling van onze eigen Code of Conduct. Daarin staat al dat we, waar redelijkerwijs mogelijk, ook maatschappelijke aspecten bij onze advisering van cliënten moeten betrekken. Moet de NOB een nadrukkelijkere rol krijgen in de naleving daarvan? Vorig jaar hebben we een enquête gehouden om te weten te komen hoe NOB-kantoren op dit gebied opereren. De Best Practices die daaruit voortvloeien willen we vastleggen; die kunnen de kantoren in elk geval een nuttig houvast bieden.’