U bent hier

Vijf vragen aan Remco de Boer

15 april 2021

Als je de naam Remco de Boer hoort, denken onze lezers mogelijk als eerste aan jouw columns in het FD en is er een associatie met klimaat, milieu, duurzaamheid, vergroening, energie. Maar wie is Remco de Boer en waar komt jouw focus vandaan?

Ik ben onderzoeker en publicist en schreef al jaren columns over technologische onderwerpen. Daar kwamen regelmatig energieonderwerpen voorbij. Wat mij daaraan fascineerde, is hoe wij in Nederland heel mooie doelstellingen hebben om duurzamer te worden en dan ook meteen koploper willen zijn in de wereld. Tegelijkertijd willen we de technieken en oplossingen om die doelstellingen te realiseren niet omarmen. Mijn focus komt voort uit het spanningsveld tussen opgelegde ambities en wat we daar uiteindelijk mee doen.

Ook de ambities in het klimaatakkoord liggen hoog. Heb jij een routekaart om die stip aan de horizon te bereiken?

Het heeft te maken met het bij elkaar brengen van die ambities en wat je eraan wilt doen. Je kunt geen hoge doelen stellen zonder de middelen, om dat doel te bereiken, in te zetten. Denk daarbij aan windmolens, biomassa of kernenergie. Zolang je de middelen niet in overeenstemming brengt met je doelen en niet heel concreet een plan maakt (het klimaatakkoord is op onderdelen nog relatief vaag), haal je die doelen zeker niet. Begin daarom met meer realiteit aan te brengen in je ambities en wat je wel en niet in wil/kan zetten.

Tijdens de verkiezingen was vergroening een thema in vrijwel alle partijprogramma’s. Welk onderwerp moet volgens jou bij de formatie zeker op de onderhandelingstafel moet liggen?

Dat vergroening op de onderhandelingstafel ligt is zeker. Waar het om gaat, daar gaat deze Belastingpoort ook over, is hoe je het organiseert binnen Nederland in relatie tot het internationale speelveld. Als Nederland belastingmaatregelen neemt op uitstoot, maar internationaal gebeurt dat niet, dan kom je onherroepelijk op een ongelijk speelveld uit. Er is net een rapport (Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050) uitgekomen waarin heel helder staat beschreven welke keuzes er zijn. Gaan we alleen kijken binnen onze eigen grenzen of gaan we het Europees beleid meer omarmen. Nederland versus EU, dat is een heel belangrijk thema, wat op tafel zal liggen tijdens de formatieonderhandelingen.

In Europa is al veel bereikt op klimaatgebied. Zo is in 2005 het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) ingevoerd. Daarmee wil de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief verminderen om zo haar doelstellingen te bereiken. Toen al heeft de EU vastgesteld hoeveel CO2 er jaarlijks uitgestoten mag worden. Iedere keer wordt die grens verder verlaagd. Daardoor wordt de uitstoot van CO2  duurder, dan de maatregelen om deze uitstoot tegen te gaan. Dat systeem werkt heel goed. We weten nu al dat de industrie in Europa in  2030 43% minder CO2 zal uitstoten. Die reductie zal met de recente aanscherping van het Europese klimaatbeleid ook verder worden aangescherpt.

Tijdens de belastingpoort op 21 april treed je op als dagvoorzitter en ga je in gesprek over vergroening in de brede zin van het woord. Kun je al een tipje van de sluier oplichten en aangeven wat de rode draad in die gesprekken zal zijn?

Ik heb er erg veel zin in. Alle stakeholders zijn vertegenwoordigd; we hebben wetenschap, experts en bedrijven aan tafel. Hoe zien zij het liefst dat we de doelen gaan halen? Doen we dat met Europese prikkels, of moet Nederland nu juist extra maatregelen nemen?” Ik weet dat de meningen daarover verdeeld zijn. Europa versus Nederland. Die discussie ga ik graag aan.

Waarom mag men deze Belastingpoort niet missen?

Het is gewoon een heel goed programma. Alles zit er in. Alle aspecten over de financiële prikkels en het eerder beschreven spanningsveld waarin we als Nederland moeten opereren, komen voorbij. Het duurt nog geen twee uur dus het is compact. Met prominente gasten. Ook de inbreng vanuit de US is belangrijk. Want als je het hebt over het eerdergenoemde ongelijke speelveld waar Nederland mee te maken kan krijgen, dan geldt dat ook voor Europa. Bedrijven in Europa moeten verduurzamen, dat kost geld, hun producten worden duurder. Wat doe je dan met goedkope producten uit China? Extra heffingen zijn nu nog in strijd met internationale handelsverdragen. Kortom, ik ben ervan overtuigd dat je met deze sprekers een goed overzicht krijgt wat er speelt. Deze Belastingpoort mag je gewoon niet missen.