U bent hier

Voorgestelde implementatie KOR maakt regeling meer toekomstbestendig

20 januari 2022

De kleineondernemersregeling (hierna: KOR) voorziet in een btw-vrijstelling voor ondernemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Door de internationalisering van de economie waren die voorwaarden wat achterhaald.

 

De voorgestelde aanpassing maakt het mogelijk de vrijstelling voor kleine ondernemers ook in andere EU-lidstaten dan de EU-lidstaat van vestiging toe te passen. Dat draagt bij aan het bereiken van een gelijk speelveld. 

 

Dat de wetgever ervoor heeft gekozen de periode waarin een ondernemer bij overschrijding van de drempel of na een expliciete keuze de reguliere btw-regels verplicht moet toepassen of de vrijstelling verplicht moet toepassen te verkorten, juichen wij toe. Dit brengt ondernemers de nodige flexibiliteit. 

 

 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. mr. N.M.A. van Kreveld, mw. dr. C.L. van Lindonk, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, dr. J. van Strien, mr. M.J. Velthoven, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), met medewerking van de NOB-ledenGert-Jan van Norden en Trudy Perié van de Sectie Omzetbelasting.