Aanmelden lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NOB is een individueel lidmaatschap. Alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten komen toe aan natuurlijke personen. Kantoren kunnen geen lid zijn. Wel dienen belastingadviseurs werkzaam te zijn bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk om lid te kunnen worden van de NOB.

Voor de aanmelding voor het lidmaatschap moet gebruik worden gemaakt van het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. De NOB ontvangt het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier met bijbehorende documenten bij voorkeur per e-mail (ledenadministratie@nob.net).

Het aanmeldingsformulier en het Overzicht van het Beleid van de Commissie van Beoordeling (met daarin opgenomen het vrijstellingenbeleid voor de Beroepsopleiding Belastingadviseurs) kunt u hieronder downloaden.

Aanmeldingsformulier NOB

Application form NOB

 Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling