U bent hier

Aanpassingen regelgeving tijdelijke uitbreiding arbeidsomvang leiden maar gedeeltelijk tot gewenste resultaat

04 april 2022

De nadere uitwerking van de Premiedifferentiatie WW leidde tot veel vragen en verwarring bij werkgevers en inhoudingsplichtigen. Dit geldt met name voor de interpretatie van tijdelijke urenuitbreidingen of -verminderingen in relatie tot de al dan niet toegestane mogelijkheid van het sluiten van een tweede arbeidsovereenkomst tussen dezelfde partijen. Dat was aanleiding voor de wetgever de regelgeving op dit punt aan te passen. 

 

Verwijzend naar de tekst zoals die ter consultatie ligt, constateert de NOB dat de voorgenomen keuze voor één hoofdregel via de uitzonderingen tot een aantal onwenselijke situaties leidt.  

 

We gaan in onze reactie nader in op de WW-premie tijdens eenmalige tijdelijke urenuitbreiding of –vermindering, het begrip ‘eenmalige uitzondering’ en de ontwijking hoge WW-premie via overwerken. We doen ook een aantal suggesties voor aanpassing van de voorgestelde wijziging in regelgeving. Deze sluiten aan bij de aangekondigde wijzigingen in de regelgeving voor de inkomstenverhouding (IKV) die is aangekondigd vanaf 2024 en passen binnen het doel van de Wet arbeidsmarkt in balans. 

 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Eddo Hageman, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Pim Peters, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en met medewerking van leden van de sectie Loonbelasting: Aleid Langevoord, Robert -Jan Brink, Jelmer Post en Harm Prinsen en het NOB-lid: Anne-Marie van den Belt.