Aanvullende reactie Pakket Belastingplan 2024

Nadere reactie op het pakket Belastingplan 2024 zoals dat door de Tweede Kamer is aangenomen.

De nadere reactie van de NOB op de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 is hierna opgenomen. In onze reactie staan we onder andere ook stil bij het globaal evenwicht in belastingtarieven.Gerelateerd