Charlotte Kaebisch wint de NOB/LOF-scriptieprijs 2023

Op 22 september reikte Sylvia Dikmans, bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het LOF-congres de NOB/LOF-scriptieprijs 2023 uit aan Charlotte Kaebisch voor haar masterscriptie “Een wervelwind aan data, funest voor rechtsstatelijke beginselen?”.  Charlotte studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en is momenteel bezig met het afronden van haar tweede Master, International Business Taxation.

In deze scriptie gaat Charlotte in op de verwerking van big data en het gebruik van slimme opsporingstechnieken bij de Nederlandse belastingdienst. Zij bespreekt onder meer het gebruik van algoritmen en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om de controle op het gebruik ervan te verbeteren en transparant te zijn over het gebruik van risicoprofielen.

De jury was onder de indruk van de opzet en uitwerking van de scriptie, in combinatie met de keuze voor een onderwerp dat een centrale rol zal spelen bij de toekomstige ontwikkeling en vormgeving van fiscale controles en het borgen van de fiscale rechtsbescherming. De jury hoopt dat Charlotte deze prijs als een aanmoediging ziet om haar kennis op dit terrein verder te ontwikkelen en te delen.

Eervolle vermelding

Naast de prijswinnaar heeft de jury ook een eervolle vermelding  toegekend aan Bas Bots voor zijn scriptie “Voor wat hoort wat – Een onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel in het belastingrecht vanuit rechtsfilosofisch, -sociologisch en antropologisch perspectief.”

Deze scriptie focust op de wederkerige afhankelijkheidsrelatie tussen burgers en overheid en op de vraag onder welke omstandigheden burgers bereid zijn belasting te betalen. Daarbij kan sprake zijn van dunne of dikke wederkerigheid, waarbij ook elementen als ‘fair share’ en morele plicht aan de orde komen. De jury vindt dit een scriptie van een academisch hoogstaand niveau.

De prijs

De NOB/LOF-scriptieprijs bestaat uit een online publicatie in de NOB/LOF-scriptiereeks (uitgegeven door Kluwer) en een bedrag van € 2.500. De jury bestond dit jaar uit professor Raymond Luja uit Maastricht, voorzitter van de jury, professor Gerard Meussen uit Nijmegen en Niels Boef, voorzitter van de NOB.

Het laatste nieuws