NOB benoemt leden Raad van Advies

Om een open blik op en communicatie met de omgeving te versterken, is in 2021 besloten een Raad van Advies, bestaande uit externe stakeholders, in te stellen. Deze Raad van Advies fungeert als klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders die de NOB gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen bij strategische beslissingen en communicatie met leden en andere stakeholders.

In 2023 is Marjet van Zuijlen benoemd als voorzitter van deze Raad van Advies. Samen met haar is de Raad van Advies verder aangevuld met vier leden. Deze leden beschikken over diverse achtergronden, vaardigheden en deskundigheden, met affiniteit voor fiscaliteit en het publieke en private domein. De algemene ledenvergadering van 14 mei 2024 heeft ingestemd met deze verdere samenstelling van de Raad van Advies.

Samenstelling

De RvA bestaat uit de volgende leden:

Caroline van der Woude, voorzitter van de NOB: “We zijn verheugd met de installatie van de Raad van Advies. Met de kennis en ervaring van de Raad van Advies-leden kan de Raad van Advies een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere maatschappelijke dialoog en profilering van de NOB.”

Verdere stap in modernisering ledentoezicht

De oprichting van de Raad van Advies is een verdere stap in het proces van  modernisering van de governance van de NOB. In 2021 werd de notitie ‘Evolutie ledentoezicht’ gepresenteerd, waarin de contouren van dit proces werden geschetst. De Raad van Advies speelt een belangrijke rol in deze ontwikkelingen.

Marjet van Zuijlen, voorzitter van de RvA: “De Raad van Advies kijkt ernaar uit om de kennis en expertise in te zetten om de NOB te adviseren en ondersteunen bij het realiseren van haar ambities. Dat zullen wij constructief en af en toe prikkelend doen.”

Raad van Advies

De Raad van Advies fungeert als klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders die de NOB gevraagd en ongevraagd adviseert en ondersteunt bij het nemen van strategische beslissingen en communicatie met leden en andere stakeholders.

Het laatste nieuws