Raad van Advies

De Raad van Advies fungeert als klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders die de NOB gevraagd en ongevraagd adviseert en ondersteunt bij het nemen van strategische beslissingen en communicatie met leden en andere stakeholders.

Leden Raad van Advies

Marjet van Zuijlen, voorzitter

Michiel Boere

Arnoud Boot

Ton Elias

Annemarie van Gaal

Relevant nieuws