Vijf vragen aan Alexandra Piksen over de e-learning Beroeps- en gedragsregels en het self-assessment

De nieuwe e-learning over de beroeps- en gedragsregels en het self-assessment komen er weer aan. Net als vorig jaar zijn de leden van de NOB ook dit jaar weer verplicht een self-assessment te doen over het toepassen van de beroeps- en gedragsregels in het afgelopen kalenderjaar. Vijf vragen hierover aan Alexandra Piksen.

Wat houdt de nieuwe e-learning in?

De eerste e-learning, module 1,  was gericht op een (hernieuwde) kennismaking met de beroeps- en gedragsregels en de NOB Tax Principles. Ieder jaar brengen we een nieuwe e-learning uit die gaat over een specifiek onderwerp uit de beroeps- en gedragsregels. Dit jaar gaat het over geheimhouding.

Ik ben nieuw lid, welke e-learning moet ik als eerste volgen?

Nieuwe leden volgen beide e-learningmodules. De e-learning over geheimhouding maakt onderdeel uit van de PE-verplichting. Maar bij wijze van kennismaking met de NOB en de regels waar je je als NOB-lid aan moet houden, ontvangen nieuwe leden dit jaar ook een uitnodiging voor de eerste e-learning. Uiteraard houden we die up-to-date.

Vanaf wanneer kunnen we hier mee aan de slag?

Rond 1 maart ontvang je een uitnodiging voor het self-assessment over 2023. Je hebt dan tot 1 juni de tijd om het self-assessment af te ronden. Begin april ontvang je de uitnodiging voor de nieuwe e-learning over de beroeps- en gedragsregels. Ook hiervoor heb je dan drie maanden de tijd om die met goed gevolg af te ronden.

Is er nog iets veranderd aan het self-assessment?

Anders dan vorig jaar zetten we de jaarlijkse verplichte e-learning over de beroeps- en gedragsregels en het self-assessment over 2023 dit jaar niet gelijktijdig uit. Vorig jaar bleek dat het voor veel leden onduidelijk was dat het om twee aparte verplichtingen ging. Door het self-assessment en de e-learning nu los te koppelen hopen we deze verwarring dit jaar te voorkomen.

Voor bedrijfsfiscalisten hebben we dit jaar een ander self-assessment gemaakt dat meer is toegespitst op hun specifieke situatie.

Zowel in het self-assessment voor de bedrijfsfiscalisten als dat voor de andere leden hebben we bij het onderdeel dat ziet op de NOB Tax Principles de antwoordopties uitgebreid. Dit naar aanleiding van de reacties op het self-assessment van vorig jaar.

Worden de e-learning en het selfassessment weer via A New Spring aangeboden?

Zowel de e-learning als het self-assessment bieden we aan via onze digitale leeromgeving A New Spring. Je ontvangt automatisch vanuit A New Spring een uitnodiging. Als je voor de eerste keer dit leerplatform gebruikt ontvang je eerst via e-mail je inloggegevens.

Jaarlijkse e-learning Code of Conduct en Self Assessment

Sinds 2023 zijn alle leden verplicht jaarlijks deel te nemen aan een e-learning over de beroeps- en gedragsregels en aan een self assessment om de toepassing van de beroeps- en gedragsregels te toetsen. Medio april 2023 hebben alle leden per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de e-learning…

Het laatste nieuws