Jaarlijkse e-learning Code of Conduct en Self Assessment

Sinds 2023 zijn alle leden verplicht jaarlijks deel te nemen aan een e-learning over de beroeps- en gedragsregels en aan een self assessment om de toepassing van de beroeps- en gedragsregels te toetsen. Medio april 2023 hebben alle leden per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de e-learning en het self assessment*. 

Toegang tot de leeromgeving

Zowel de e-learning als het self assessment bieden we aan in onze digitale leeromgeving. Dit platform wordt ook gebruikt voor een aantal (vaardigheids)trainingen in de beroepsopleiding van de NOB. Leden die voor het eerst een e-learning volgen op dit leerplatform van de NOB ontvangen eerst een aparte e-mail met inloggegevens. Leden die al eerder een e-learning hebben gevolgd bij ons kunnen gebruik maken van de bestaande accountgegevens om in te loggen

E-learning

Met de e-learning laten we u kennis nemen van de beroeps-en gedragsregels. De e-learning is erop gericht dat onze leden de inhoud van de Code of Conduct, en de NOB Tax Principles die daar deel vanuit maken, kennen zodat u uw werkzaamheden naar de geldende standaarden uitvoert.

De e-learning wordt afgesloten met een toets. U heeft drie kansen om de toets succesvol af te ronden. De e-learning maakt onderdeel uit van de PE-verplichting. Haalt u de toets niet, dan heeft u niet aan uw PE-verplichting voor 2023 voldaan en passen we het PE-sanctiebeleid op gebruikelijke wijze toe. Zie ook de toelichting Maatregel bij het niet voldoen aan de PE-verplichting.  

Self assessment

Het self assessment is een belangrijk middel om de integere beroepsuitoefening, in overeenstemming met de beroeps- en gedragsregels, en de kwaliteit van ons ledenbestand actief te bewaken. Het self assessment is er vooral op gericht om te beoordelen of u daadwerkelijk handelt naar de beroeps- en gedragsregels. 

In het self assessment vragen we een bevestiging van de naleving van lidmaatschapsverplichtingen en verschillende aspecten van de beroeps- en gedragsregels in 2022* (voor de periode dat u gedurende 2022 NOB-lid was). 

Ga direct naar de online leeromgeving

* Was u in 2022 nog geen NOB-lid dan ontvangt u pas volgend jaar een uitnodiging voor het self assessment.

Relevante berichten