Terug naar over de nob

Beroepsuitoefening

De NOB hanteert duidelijke regels rond de beroepsuitoefening van haar leden.

Reglement Beroepsuitoefening

Het oordeel of een lid in een concrete situatie heeft gehandeld in overeenstemming met het Reglement Beroepsuitoefening is voorbehouden aan de onafhankelijke tuchtrechter van de NOB. Leden kunnen voor algemene vragen over de beroepsregels of voor collegiaal overleg contact opnemen met Alexandra Piksen (020-5141880).

Pieter Asjes over de beroepsuitoefening van NOB-leden

Tax Principles

De NOB Tax Principles bieden NOB-leden een kader dat hen in staat stelt de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een fiscale positie te overzien en met hun cliënten te bespreken. De kwaliteit van het advies wordt bepaald door de fiscaaltechnische kwaliteit. Dat blijft de basis. De kwaliteit van een advies heeft ook een bredere dimensie gekregen. Met de Tax Principles wordt beoogd die bredere dimensie uniform en voor alle leden gelijk toepasbaar in te vullen en belastingadvies robuuster te maken. In de Tax Principles staat het gedrag van NOB-leden als adviseur centraal.

Code of Conduct

Met de invoering van de Tax Principles zijn ook de beroeps- en gedragsregels, zoals opgenomen in de Code of Conduct, aangescherpt en gemoderniseerd. De Tax Principles zijn daar nu een integraal onderdeel van geworden. Ook zijn de verschllende rollen en verantwoordelijkheden die een NOB-lid in de uitoefening van het beroep kan hebben (o.a. compliance, advies en bijstand bij geschillenbeslechting) in de Code of Conduct gedefinieerd en de consequenties en invloed daarvan voor de toepasselijke beroeps en gedragsregels. 

Jaarlijkse e-learning Code of Conduct en Self Assessment

Sinds 2023 zijn alle leden verplicht jaarlijks deel te nemen aan een e-learning over de beroeps- en gedragsregels en aan een self assessment om de toepassing van de beroeps- en gedragsregels te toetsen. Medio april 2023 hebben alle leden per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de e-learning…

Gerelateerde berichten

BelastingMagazine: interview met Niels Boef

In Belastingmagazine editie 2022-4 is een interview met NOB-voorzitter Niels Boef gepubliceerd over de invoering van de Tax Principles bij de NOB.

Vijf vragen aan Caroline van der Woude over de e-learning Reglement Beroepsuitoefening (Code of Conduct).

Het Reglement Beroepsuitoefening en de bijbehorende Tax Principles wordt voor alle leden van de NOB een verplicht, jaarlijks terugkerend, PE-onderwerp. Hiervoor is een e-learning ontwikkeld die het gewijzigde Reglement Beroepsuitoefening (Code of Conduct) behandelt. Vijf vragen aan Caroline van der Woude over deze e-learning.

Vijf vragen aan Sylvia Dikmans: de laatste stand van zaken over het ledentoezicht

Eind 2021 is de notitie Evolutie ledentoezicht en Tax Governance Code verschenen. Daarin hebben we een aantal voorstellen opgenomen om…

​NOB moderniseert ledentoezicht en voert Tax Principles in

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 april jl. hebben de NOB-leden ingestemd met het voorstel voor invoering van de NOB Tax…

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) moderniseert ledentoezicht en voert Tax Governance Code in

De NOB voert een pakket aan maatregelen in rondom het ledentoezicht en de beroepsregels om de kwaliteit van de beroepsuitoefening…