Terug naar commissie beroepszaken

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor belastingadviseurs. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voor risicomanagement.

Richtsnoeren Wwft

De Commissie Beroepszaken kent een werkgroep Wwft onder leiding van mw. mr. B.E.M. den Boer-Drinkenburg. Deze werkgroep overlegt regelmatig met andere beroepsorganisaties, het ministerie en de toezichthouder en schrijft in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Register Belastingadviseurs (RB) ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants’.

Handreiking Risicobeleid Wwft

Belastingadvieskantoren dienen over procedures te beschikken om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Dit risicobeleid dient voort te vloeien uit een risicoanalyse van de eigen organisatie, het eigen dienstverleningspakket en de eigen te onderscheiden cliënten(groepen). De werkgroep Wwft heeft een handreiking geschreven dat kan dienen als hulpmiddel bij het schrijven van een dergelijk kantoorbeleid.

Servicedesk Wwft

Met name kleinere kantoren beschikken niet altijd over een speciale compliance-afdeling waar leden met vragen over de Wwft terecht kunnen. Ook is er vaak minder gelegenheid om met collega’s te overleggen of bijvoorbeeld in een bepaalde casus sprake is van een ongebruikelijke transactie die moet worden gemeld. Heeft u vragen over de toepassing van de Wwft, die niet door de eigen compliance-afdeling beantwoord kunnen worden, neem dan contact op met Charlotte Persoon (c.persoon@nob.net) tel. 020 514 1880).

E-learning Wwft

De Wwft bepaalt dat kantoren hun medewerkers en dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek dienen op te leiden zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 Wwft). NOB en NBA hebben gezamenlijk een e-learningmodule ontwikkeld (ook in het Engels) die in deze opleidingsverplichting voorziet en die voor leden van de NOB staat voor 2 vaktechnische PE-uren.