Vijf vragen aan Angelique van Streepen over de verruiming van de lidmaatschapseisen en de compensatietrajecten

De Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) heeft drie nieuwe (Engelstalige) trajecten binnen de beroepsopleiding ontwikkeld om een nieuwe categorie leden een adequate beroepsopleiding te kunnen bieden. Deze compensatietrajecten zijn verplicht voor deze nieuwe groep kandidaat-leden. Afhankelijk van de mate waarin zij tijdens hun opleiding fiscale vakken hebben gevolgd, dienen zij tijdens het aspirant-lidmaatschap één van deze nieuwe trajecten te volgen waarna ze kunnen worden toegelaten tot het gewone lidmaatschap. Vijf vragen aan Angelique van Streepen over de verruiming van de lidmaatschapseisen en de compensatietrajecten.

Wat bedoel je met nieuwe categorie leden?

Vorig jaar heeft de NOB de lidmaatschapsvereisten verruimd zodat ook (belasting)adviseurs met een niet fiscale opleiding in aanmerking komen voor toelating tot het NOB-lidmaatschap. Daarbij stellen we twee voorwaarden. De eerste is dat zij werkzaam zijn op een NOB-erkende belastingadviespraktijk. De tweede voorwaarde is dat deze kandidaat-leden een universitaire masteropleiding hebben voltooid. Dat kan ook een buitenlandse masteropleiding zijn. 

Kun je voorbeelden noemen van deze nieuwe categorie leden?

We hebben het dan over de belastingadviseur met een niet-fiscale vooropleiding die verbonden is aan een NOB-erkende belastingadviespraktijk of de adviseur of medewerker binnen de belastingadviespraktijk die weliswaar geen belastingadviseur is maar wel aan het fiscaal domein grenzende werkzaamheden verricht binnen het kader van de NOB-erkende belastingadviespraktijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan adviseurs werkzaam in nieuwere specialismen zoals douane, transfer pricing en tax technology.

Wat houden de compensatietrajecten in?

We hebben drie Engelstalige compensatietrajecten ontwikkeld voor bovengenoemde kandidaat-leden. Het douane traject, het tax technology traject en het transfer pricing traject. De compensatietrajecten bevatten een aantal cursussen die voor alle drie de trajecten hetzelfde zijn. Dat zijn cursussen over de beroeps- en gedragsregels van de NOB, ethiek en de Wwft. We noemen dat ‘zaken die het beroep raken’.

Verder zitten in de trajecten cursussen over fiscale basiskennis zoals een ‘Inleiding Nederlands belastingrecht ’ en ‘formeel belastingrecht’. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan soft skills en bevatten de trajecten specialistische cursussen. Die zijn gericht op de praktijk waar men werkzaam is. 

Wat als je voldoet aan de kwalificaties voor de nieuwe categorie leden maar je hebt een andere specialisatie dan douane, tax technology of transfer pricing?

In dat geval kunnen kandidaat-leden die Nederlands spreken aansluiten bij de desbetreffende cursussen uit de beroepsopleiding. Als iemand in dat geval vanwege de taal de cursus niet kan volgen, bekijken we in onderling overleg wat eventuele mogelijkheden zijn. Maar mogelijk dat we op termijn ook compensatietrajecten voor andere specialisaties opstellen.

Wanneer gaat het compensatietraject in en hoe kan ik me opgeven?

We willen volgend jaar met de trajecten starten. In eerste instantie bieden we een beperkt aantal cursussen aan. Het aanbod breiden we geleidelijk verder uit. Wil je met het compensatietraject starten dan moet je je eerst via dit formulier aanmelden voor het lidmaatschap.

Ga naar onze website voor meer informatie over deze compensatietrajecten.

Het laatste nieuws