Vijf vragen aan Suzanne den Breems over de ontbijtsessie op 8 maart van het NOB-Vrouwennetwerk

8 maart 2024 is het Internationale Vrouwendag. Net als afgelopen jaar organiseert het NOB-Vrouwennetwerk op deze dag weer een ontbijtsessie te Utrecht. Vijf vragen aan Suzanne den Breems, bestuurslid van het NOB-Vrouwennetwerk en een van de organisatoren van dit event.

Wat is het thema van Internationale Vrouwendag?

Het thema is dit jaar “Eén wereld, duizend vrouwen” en verkent de diversiteit én gelijkenissen onder vrouwen in Nederland, afkomstig uit diverse culturen. De sub-thema’s belichten culturele verschillen in relatie tot geboorte, huwelijk, werk en de dood. Een heel mooi thema dat uitnodigt om te inspireren en zeker ook om van elkaar te leren.

Hoe vertalen jullie het thema naar de ontbijtsessie

Voortbordurend op dit thema leggen we de focus bij de ontbijtsessie op de verschillen én de verbindende elementen tussen vrouwen in de fiscaliteit met diverse achtergronden, zowel vanuit cultureel perspectief als qua opleiding en rol. Van belang is hoe dit ons in onze loopbaan heeft gehinderd of juist heeft geholpen, met als doel te leren van ervaringen van anderen. In de discussies omtrent diversiteit zijn we soms geneigd te denken in categorieën “mannen” en “vrouwen”, en gaan we voorbij aan het feit dat er binnen deze groepen natuurlijk ook enorme verschillen zijn. En gelukkig maar, want ieder mens is uniek!

Tijdens de ontbijtsessie willen we het gesprek aangaan over hoe je die authenticiteit kan bewaken en bewaren ook in zakelijke context, en ervaringen delen welke invloeden het vrouw-zijn en je eigen unieke eigenschappen hebben op je loopbaan. En we willen zeker ook niet voorbijgaan aan hoe al die elementen je kunnen versterken!

Wat kunnen de deelnemers zoal verwachten deze ochtend?

Onze nieuwe voorzitter van het NOB-Vrouwennetwerk, Eefje Lemmens, opent de ontbijtsessie en samen lichten we het thema dan verder toe. We hebben een heel divers en vooral ook erg enthousiast panel, bestaande uit Romaris Veldema-Cicilson (Van Landschot Kempen), Anne Mieke Holland (EY) en Vanessa Huygen van Dyck (HuygenLammers Advocaten). Zij gaan tijdens deze paneldiscussie in op de invloed van hun authenticiteit op hun carrière, welke (vrouwelijke) eigenschappen hebben hen verder gebracht of waren een struikelblok en hoe heeft zich dit ontwikkeld gedurende hun loopbaan. We gaan de verschillen uitdiepen maar zeker ook de raakvlakken opzoeken.

Verder zal iedere ontbijttafel de gelegenheid krijgen om met elkaar van gedachten te wisselen over een bepaalde vraag, om zo in een kleinere groep van elkaar te leren.

Met deze ontbijtsessie willen we een gelegenheid bieden aan vrouwelijke NOB-leden om elkaar te kunnen ontmoeten, bij te praten en nieuwe contacten te leggen en ook hopen we natuurlijk de deelnemers te inspireren!

Voor wie is het event en hoe kun je je aanmelden?

Dit event is alleen voor vrouwelijke NOB-leden bedoeld. Aanmelden kan heel makkelijk. Ga naar je persoonlijke pagina en meld je aan. We hebben maar een beperkt aantal plekken. Dus vol is vol.

Wat kunnen we het komend jaar nog meer verwachten van het NOB-Vrouwennetwerk?

Het nieuwe bestuur is vol enthousiasme van start gegaan en volop aan het brainstormen hoe we het mooie platform dat we hebben zo goed mogelijk kunnen benutten. Naast het organiseren van activiteiten voor vrouwelijke NOB-leden gaan we ook kijken hoe we de belangen van de vrouwen binnen de NOB nog beter kunnen behartigen, in een breder perspectief. Ook is ons plan om een evenement te organiseren op 14 november 2024 over Equal Payday. Daarnaast willen we ook meer mannen uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten en discussies, aangezien diversiteit natuurlijk niet enkel gedragen wordt door vrouwen.

Het zal een mooie mix worden, om zowel de vrouwelijke NOB-leden de gelegenheid te geven hun netwerk te vergroten, leerzame en inspirerende activiteiten te organiseren en hun belangen te behartigen.


Geen items gevonden

Het laatste nieuws